informacja i rejestracja:
tel.: +48 602 730 533

METODY PRACY


Do skutecznej terapii wykorzystujemy miedzy innymi następujące metody i ich elementy:
Metodę McKenzie'go
Terapię manualna Jamesa Cyriax'a
Terapię manualną wg Kaltenborn'a-Evjenth'a
Terapię manualną wg Mulligana
Terapię manualna wg Lewita
Neuromobilizacje
PNF
Terapię manualną N.A.P. ( Nerwowo-Mięśniową i Stawowo-Szkieletową Plastyczność)
Funkcjonalną osteopatię i integrację wg Friedhelma Beckera Hansa de Jonga
Stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego po zabiegach neurochirurgicznych
Taping medyczny
Masaż Breuss'a w leczeniu dyskopatiach
Terapię manualną wg Ackermana
Ortobionomię i terapię funkcjonalną kręgosłupa i stawów obwodowych
Miękką terapię manualna wg F. Horn'a i E. Becker
Metodę Brunkov
Miękką korekcję manualną stawów krzyżowo-biodrowych wg M.B. de Jarnette i R. Maigne
Relaksację poizometryczną mięśni (PIR)
Autonomiczne osteopatyczne techniki repozycyjne wg R.V. Assche
Terapię funkcjonalną kręgosłupa wg W. Johnstone
Ćwiczenia z użyciem piłek i taśm oporowych Thera-Band
Metody profilaktyki bólu kręgosłupa wg niemieckiej "Szkoły Pleców" z Karlsruhe
Metody ukierunkowane na przywracanie siły mięśniowej
Metody ukierunkowane na łagodzenie objawów bólowych
Masaż klasyczny i segmentarny w jednostkach chorobowych i zespołach bólowych
Masaż izometryczny i powięziowy
Masaż poprzeczny
Masaż punktowy
Masaż relaksacyjny kręgosłupa i grzbietu
Masaż relaksacyjny kręgosłupa na krzesłach Prestige Reh
Masaż kobiet w ciąży
Masaż bańką chińską i lekarską
Masaż tkanek głębokich
Stretching
i wiele innych