informacja i rejestracja:
tel.: +48 602 730 533

Sebastian Bartoszewicz Edyta Brynkus - WeberAgnieszka Smatras


mgr rehabilitacji ruchowej, technik masażysta

  • pracownik Krakowskiego Centrum Rehabilitacji
  • absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie - wydział fizjoterapii
  • absolwentka Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
  • UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA PODYPLOMOWE

  • PNF - podstawowy
  • taping Medyczny - Rene Clasen
  • terapia maunalna N.A.P. (nerwowo-mięśniowa i stawowo-szkieletowa platyczność) - Renata Horst
  • funkcjonalna osteopatia i integracja wg Friedhelma Beckera Hansa de Jonga